find the best web hosting

Alternative flash content

Requirements

1.Wieża widokowa jest obiektem ogólnodostępnym.
2.Wieża widokowa jest czynna w okresie od 01.04. do 31.10. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 00 do 17:00, w soboty od 10:00 do 13:30.
3.Wejście na wieżę odbywa się na własną odpowiedzialność.
4.Jednorazowo na wieży może przebywać:
 - na poziomie platform widokowych do 20 osób
5.Wejście na wieżę możliwe jest na podstawie ważnego biletu wstępu.
6.Ceny biletów wstępu:
 - bilet normalny -5 PLN
 - bilet ulgowy -3 PLN (dzieci i młodzież do lat 18)
 - wstęp wolny dla dzieci do lat 6 tylko pod opieką dorosłych
7.Grupa zorganizowane wchodzą na wieżę z opiekunem ,który ponosi odpowiedzialność za skutki
zachowania uczestników grupy.
8.Ruch na wieżę udostępniony jest przez dwie klatki schodowe:
 - klatka''Wejście''-dla osób wchodzących na wieżę
 - klatka''Wyjście''-dla osób schodzących z wieży
9.Zabrania się:
 - wchodzenia na wieżę przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 - zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów
 - wspinania się na barierki tarasów widokowych
 - popychania,szturchania
 - demontowania i niszczenia wszelkich urządzeń,instalacji i zabezpieczeń zamontowanych na wieży
i klatkach schodowych
 - palenia tytoniu
 - wszelkich innych zachowań,które mogą stworzyć zagrożenia dla zdrowia i życia
10.Zaleca się:
 - wygodne obuwie,strój sportowy
 - nie wnoszenie na wieżę zbędnych przedmiotów,toreb,plecaków itp.,które mogą utrudniać zwiedzanie obiektu
11.Na wieżę Widokową nie będą wpuszczane osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
12.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą wypraszane z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.
13.Zakupienie biletu wstępu jest traktowane jako akceptacja warunków regulaminu.

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
 
  07.12.2022


Copyright tv-net © 2016. All Rights Reserved.